Harpan

Harpan fungerar så att man väljer om man vill ta sig igenom traven med kort, ett kort i taget, en gång eller efter var tredje gång. Vissa Harpan-spelare säger att kort som har lagts ut på högarna är låsta och inte får röras, medan andra spelare tycker att man får röra på det översta kortet och använda det kortet om det skulle behövas. Harpan börjar med att man lägger en vågrät rad med sex dolda kort och i slutet ett icke dolt kort. Sedan gör man om proceduren, men lägger istället endast fem stycken kort vågrätt. Sedan fyra kort, sedan tre och så vidare. På detta sätt så börjar raden från vänster med endast ett dolt kort, och fortsätter sedan med två dolda, tre dolda och så vidare. Spelet går sedan ut på att frigöra essen och placera dem i fyra höger ovanför korten. Sedan ska man färgmässigt bryta ut det lägsta till högsta korten och placera dem från lägsta kortet till högsta kortet uppe på essen. När alla kort är borta och ligger i ordning på essen så har man vunnit.