Snabbschack

Till skillnad från vanligt schack med långa omgångar och partier så behöver spelarna inte för schackprotokoll i snabbschack. Ett parti av snabbschack är ett parti där man antingen måste göra alla ens drag på en förbestämd tid på minimum 15 minuter mindre än 60 minuter för varje spelare, eller där den bestämda tiden + sextio gånger varje tillägg är minimum 15 minuter men mindre än sextio minuter. Eftersom spelarnas tid är väldigt begränsad i snabbschack så är det svårt för spelarna att hinna räkna ut slutskedet av flera drag på raken, om man inte är väldigt duktig, så därför man spelarna ofta gå mycket på känsla. Detta skiljer snabbschacket mycket från vanligt schack.