Spindeln

Mest känt från datorspelet är kortspelet Spindelharpan som är en patiens. Nu för tiden kan man finna gratisversioner av spelet i onlineformat på hundratals hemsidor världen över. Poängen och målet med Spindelharpan är att försöka få bort alla de olika korten från de tio stycken högarna som är placerade överst i fönstret. Och detta ska man försöka göra med så få drag som möjligt. Genom att flytta korten från de tio stycken olika högarna högst upp i rutan, till de olika tomma platserna, så tar man kort från kort bort högarna. Men korten måste placeras uppe i de tomma rutorna i fallande ordning från ess till kung, medan högarna i sig kan placeras i fallande ordningen kung till ess. När man har lyckats att placera först ett ess uppe i den tomma rutan, till sedan en tvåa i samma färg, följt av en trea och så vidare, så lyckas man avlägsna korten från planen och vinna spelet. Man